Psi psycholog z worka

Każdy, kto trochę pokręci się w urozmaiconym towarzystwie osób zajmujących się pracą z psami, powęszy to tu to tam, posłucha, poobserwuje, może dość łatwo zorientować się że istnieje jeden zasadniczy podział który to towarzystwo różnicuje. Na behawiorystów (może to być wymiennie psi psycholog, zoopsycholog) oraz osoby szkolące psy (trener, treser, instruktor szkolenia czy jak tam […]

Wątpliwe skutki tetrapiloktomii

Zmarły (niestety) mistrz Eco wymyślił pojęcie tetrapiloktomii, czyli dzielenia włosa na czworo. Tak mi owa nauka na myśl przyszła, gdy zdarzyło mi się czytać dyskusję na pewnym forum; dyskusję nader uczoną (z wrodzonego poczucia taktu nie rzeknę – nadętą, gdyż zdaje się jej uczestnicy nie mieli zamiaru jej nadymać, samo im wyszło) dotyczącą sygnałów wysyłanych […]